Discussion:
Sachs Pentasport - problem
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Marcin
2007-05-07 20:20:20 UTC
Permalink
Raw Message
Witam!

W moim "miejskim" rowerze mam przerzutkê Sachs Pentasport Torpedo.
Piêciobiegowa, wewn±trz piasty.

Loading Image...
Loading Image...
Loading Image...Do tej pory przerzutka dzia³a³a bez problemu. Niestety - z³apa³em gumê i
musia³em zdj±æ ko³o - rozpinaj±c linki przerzutki. I teraz ni czorta nie
mogê jej wyregulowaæ. Kiedy¶ - jak sk³ada³em ten rower - to metod± prób i
b³edów uda³o mi siê to w ci±gu kilkunastu minut. Teraz te próby i b³êdy
trwaj± ju¿ tydzieñ - i sk³adaja siê g³ownie z b³êdów. Udaje mi siê osi±gn±æ
2-3 - góra 4 biegi, poza tym przerzutka "przepuszcza", co nie jest zbyt
przyjemnym objawem :/

Kombinujê z naci±giem linek, rozpisa³em sobie kiedy manetka któr± luzuje a
kiedy ¶ci±ga - ale nie mogê znaleŒæ jakiej¶ regu³y i prostej metody
regulacji.

Czy kto¶ ma do¶wiadczenie w regulacji takiej przerzutki?

Pozdrawiam!
Marcin
Szymon*
2007-05-07 21:00:33 UTC
Permalink
Raw Message
Czy ktoś ma doświadczenie w regulacji takiej przerzutki?
W sieci jest instrukcja po niemiecku, w archiwum powinien byc moj opis
regulacji.
W skrocie: manetka na '4', linki puszczone luzem, pokrecic korbami zeby
przerzutka zaskoczyla na swoj domyslny bieg. Nastepnie linki naciagasz
na tyle mocno, zeby nie wyciagaly lancuszkow z piasty, tutaj troche
cierpliwosci sie przyda, ewentualnie powtornej regulacji po krotkiej
jezdzie.
Wszystko :)
Sz.

Loading...