Discussion:
Malowanie roweru
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
baran
2003-07-30 04:59:58 UTC
Permalink
Raw Message
Jak malowaæ rower? Co z ramami z alu - czy trzeba wytwarzaæ pow³okê ochronn±
(tlenki), i jak to dok³adnie zrobiæ.Jak samemu zrobiæ naklejki na ramê - czy
jest to do wykonania ?
Pozdrowienia i podziêkowania

baran
Dominik Mirowski
2003-07-30 05:29:45 UTC
Permalink
Raw Message
Jak malować rower? Co z ramami z alu - czy trzeba wytwarzać powłokę
ochronną (tlenki), i jak to dokładnie zrobić.Jak samemu zrobić
Nie trzeba... ALU oddajesz do wypiaskowania i malowania proszkowego -
cena 50-70 PLN za całość zależnie od miejsca.
--
Dominik 'Szem...' Mirowski
dm1981(at)magma-net.pl
PL
2003-07-30 05:37:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Dominik Mirowski
Nie trzeba... ALU oddajesz do wypiaskowania i malowania proszkowego -
cena 50-70 PLN za ca³o¶æ zale¿nie od miejsca.
Dominik 'Szem...' Mirowski
dm1981(at)magma-net.pl
===================
Przepraszam za wtret, ale temat zainteresowal rowniez mnie. Czy malowales
rame w Najpiekniejszym Grodzie opodal Odry. Jesli tak, szczegoly mile
widziane.
Pozdawiam ;-)!
PL

Loading...