Discussion:
Korby Nexave - gdzie?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Daniel Wieszczycki
2005-02-22 15:57:15 UTC
Permalink
Raw Message
Witam!
Potrzebujê nieco zmodernizowaæ dwa terekingowe rowerki. Obecnie mam zbyt
twarde prze³o¿enia jak dla mnie i mojej ¿ony, do jazdy z sakwami po
pagórkach.... £ykaczami kilometrów nie jeste¶my, a wrêcz przeciwnie - ca³y
rok za biurkiem i w wakacje sobie tylko spokojnie jeŒdzimy. Obecna
kombinacja, czyli korby NEXAVE T411 48x38x28T i kaseta ALIVIO HG50-8/11-32T
jest nieco za twarda. My¶la³em, ¿e najlepiej bêdzie ogólnie zmiêkczyæ rower
i w³o¿yæ korby Nexave T410 - które maj± 42-32-22T . By³aby to najmniej
k³opotliwa zmiana, mam wra¿enie, nie by³o by problemu z niedopasowaniem do
przerzutki, czy do ³añcucha.

Ale gdzie te korby kupiæ? Na razie pytam mailowo, ale sklepy albo nie maj±,
albo nie chce im siê odpowiedzieæ.
Mo¿e macie inne propozycje? Na co¶ bardziej dostêpnego, co by³oby
jednocze¶nie kompatybilne z tym co ju¿ mam, to znaczy przerzutka przód
NEXAVE T401-S, ty³ DEORE M510-S?
A - jestem z Warszawy :)

Pozdrawiam,
Daniel Wieszczycki
Daniel Wieszczycki
2005-02-22 18:59:44 UTC
Permalink
Raw Message
Ehh - sam sobie odpowiadam :) Wysz³o mi, ¿e bêdê musia³ jeszcze zmienic
przedni± przrzutkê, bo ta jest do tarczy 48. I mo¿e support. Co jeszcze? ...
DW
Adam Kadlubek
2005-02-23 23:01:17 UTC
Permalink
Raw Message
No więc tak...

1. FC-T411 są na suport 117,5 mm. Korby FC-T410 są na suport... 117,5 mm.
Nie powinno być problemu z wymianą.

2. Przerzutkę przy odrobinie dobrej woli powinno się dać wyregulować.
Ostatecznie zawsze warto spróbować, a jak nie zadziała to kupić nowe.

3. Po prostu szukaj korb na linię łańcucha 47,5 mm i ośkę 117,5 mm. W innym
przypadku trzeba wymienić również suport.

4. Możnaby się zastanowić nad zmianą, ale kasety. Kasety szosowe są dostępne
w rozmiarach zaczynających się od 13-14 zębów. Sam (w goralu) ujeżdzam
kasetę sora 13-26 i sobie ją chwalę.
--
Adam Kadlubek | uz - at - gsi - dot - pl
Loading...